Menu

Polska Międzywojenna

W dziale tym zajmuję się fałszerstwami całkowitymi na szkodę filatelistów, znaczków wydanych przez Pocztę Polską w latach: 1918-1939 r.

Fałszerstwo bloku Nr.1 Wystawa Filatelistyczna w Warszawie

Fałszerstwo bloku Nr.1 Wystawa Filatelistyczna w Warszawie

Blok Nr. 1  wydało Ministerstwo P. i T. celem pokrycia kosztów Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej w Warszawie. Bloki były do nabycia jedynie w urzędzie pocztowym na terenie wystawy i tylko w czasie jej trwania. Cena nominalna wynosiła 1,5o zł, lecz sprzedawano je tylko po jednej sztuce na każdy bilet wstępu po 1,50 zł. Tak że w rzeczywistości koszt nabycia bloku wynosił 3 zł. Drukowane były stalorytem  Państwowych Zakładów Graficznych, na maszynie płaskiej wklęsłym drukiem kreskowym. Nakład bloku wynosił 26020 sztuk, z czego 2500 egzemplarzy złożono w Muzeum P. i T., a resztę sprzedano. Wprowadzony został do obiegu z ważnością od...

czytaj dalej

Fałszerstwa znaczków „milionowych” z 1924 roku.

Fałszerstwa znaczków „milionowych” z 1924 roku.

Oryginalne znaczki „milionowe”(1000000 Mk., 2000000 Mk.) były w obiegu bardzo krótko. Jak podają Polskie Znaki Pocztowe z 1960 r., znaczek o nominale 2000000 Mk. był w użyciu tylko trzy dni. Stało się  tak z powodu reformy walutowej przeprowadzonej 1.V.1924 r. Stąd oryginalne znaczki stemplowane z obiegu pocztowego są wielokrotnie droższe od czystych. Nie wspomnę już o listach z tymi walorami które są naprawdę dużą rzadkością. W 1924 r. i w 1935 r. na rynku pojawiły się dwa fałszerstwa na szkodę zbieraczy. W końcówce 1924 r. za granicą pojawiło się fałszerstwo znaczka 2000000 Mk. Znane mi falsyfikaty z tego wydania...

czytaj dalej

Fałszerstwa prób koronowo-markowych Wydania Ministerialnego z 1919 r.

Fałszerstwa  prób koronowo-markowych Wydania Ministerialnego z 1919 r.

Fałszerstwa na szkodę filatelistów czy wydanie dywersyjne? W niniejszym artykule postaram się opowiedzieć na zadane  w podtytule pytanie. Co sądzić o fałszerstwach kartonowych prób. Fałszerstwa na szkodę filatelistów czy próby wydania dywersyjnego przygotowanego do wprowadzenia na terenie Rzeczpospolitej w związku z działaniami związanymi z plebiscytem. W styczniu 1919 r. nastąpiła unifikacja obszaru Polski. W pierwszym okresie nie objęła ona waluty. Stąd na obszarze dawnego zaboru austriackiego i części dawnego zaboru rosyjskiego obowiązywała waluta koronowa a w pozostałych częściach waluta markowa. Dlatego Ministerstwo P. i T. wydało tym samym czasie 27 stycznia 1919 r. znaczki w dwóch walutach,  o identycznych ...

czytaj dalej