Menu

Poczty: Przedwojenne

W dziale tym zajmuję się fałszerstwami całkowitymi i nadruku, na szkodę Poczty Polskiej, znaczków wydanych w latach: 1918-1939 r.

Fałszerstwo „Wiedeńskie” znaczka Fi.244

Fałszerstwo „Wiedeńskie” znaczka Fi.244

Wydanie obiegowe godło państwa Fi.242-244 wprowadzone do obiegu w dniu 17.11.1928,  składało się z trzech znaczków o wartościach (5 gr, 10 gr i 25 gr). To jedne z najbardziej powszechnych znaczków w użyciu pocztowym tamtego okresu. Poszczególne nakłady każdej wartości sięgały dziesiątek milionów egzemplarzy i były wielokrotnie wznawiane. Stąd przy tak masowej skali były łatwym celem dla fałszerzy chcących na dużą skalę wykonać i sprzedać fałszerstwa. Znaczek Fi.244 (25 gr) został dwukrotnie sfałszowany na szkodę Poczty Polskiej. Wykrycie fałszerstwa  spowodowało wycofanie tej wartości z obiegu pocztowego w  dniu 3.12.1931. Pozostałe wartości jako nie podrabiane straciły ważność od dnia 1.06.1936....

czytaj dalej

Fałszerstwo znaczka 100.rocznica Powstania Listopadowego

Fałszerstwo znaczka 100.rocznica Powstania Listopadowego

W listopadzie 1930 roku z okazji 100 rocznicy Powstania Listopadowego wydano  serię złożoną z 4 znaczków o nominałach 5, 15, 25, 30 gr. Jeden ze znaczków o nominale 25 gr został sfałszowany na szkodę Poczty Polskiej. Znaczek o tej wartości służył zgodnie z taryfą do opłacania zwykłej krajowej korespondencji zamiejscowej. Wydany został w wielomilionowym nakładzie (105 mln). Dlatego fałszerze wybrali tę wartość, aby podrobione znaczki miały jak największą ilość odbiorców. W 1931 roku w Łodzi odkryto wytwórnię falsyfikatów tego znaczka. Według wielu źródeł skonfiskowano parę milionów sztuk falsyfikatów gotowych do sprzedaży. W obecnym okresie fałszerstwo to jest bardzo rzadkim...

czytaj dalej

Fałszerstwo znaczka 20 Mk z „Ułanem” na przesyłkach pocztowych.

Fałszerstwo znaczka 20 Mk z „Ułanem” na przesyłkach pocztowych.

Fałszerstwo znaczka Nr 101- 20 Mk. z „Ułanem”, odkryto w kwietniu 1921 r. w Tarnowie. Jest to pierwsze fałszerstwo na szkodę Poczty Polskiej. Falsyfikaty pojawiły się w marcu i kwietniu 1921 r. na przesyłkach i przekazach głównie w Tarnowie. Fałszerstwa te krążyły krótko. Najwcześniejszy znany mi przekaz ma datę 17.III.21, a najpóźniejszy datę 14.IV.21. Kasowane są kasownikiem „Tarnów 2*a*” lub „Tarnów 1*2d*”. Fałszerstwa te występują w dwóch kolorach: szaro-ciemno-oliwkowym i ciemno-czarno-oliwkowym. Jeśli są w parkach pionowych, to bardzo często w układzie tete-beche. Najprawdopodobniej znaczki te były produkowane w dwóch partiach . Stąd odmianę szaro-ciemno-oliwkową spotyka się na przesyłkach pocztowych...

czytaj dalej