Menu

Poczty: Powojenne

W dziale tym zajmuję się fałszerstwami całkowitymi i nadruku, na szkodę Poczty Polskiej, znaczków wydanych w latach: od 1944 r do chwili obecnej.

Fałszerstwo znaczka Fi.4349 na szkodę Poczty Polskiej, list z obiegu pocztowego.

Fałszerstwo znaczka Fi.4349 na szkodę Poczty Polskiej, list z obiegu pocztowego.

W tym opracowaniu pokazuję nowe fałszerstwo na szkodę Poczty Polskiej. Jak Państwo  zobaczycie jest to fałszerstwo znaczka Fi 4349 z 2010 r. List z tym znaczkiem został nadany w Zamościu, 10.07.2013 r. Jest opłacony prawie zgodnie z taryfą pocztową, niedopłata 5 gr (Znaczek A 1,55zł + 20gr + 50 gr + 5 gr ). Taryfa w 2013 r. za list priorytetowo to 2,35 zł. Widziałem drugi podobny list, też tak opłacony, lecz z inną datą. Tak że nie jest to jednorazowe fałszerstwo. Jak podają strony internetowe.  Fi. 4349, to znaczek emisji obiegowej z oznaczeniem literowym A,  który posiadał też...

czytaj dalej

Dwa fałszerstwa znaczka Fi.3545 (Dworek A) na szkodę Poczty Polskiej

Dwa fałszerstwa znaczka Fi.3545 (Dworek A) na szkodę Poczty Polskiej

Znaczek Fi.3545 z serii „Dworki polskie”,  to jeden z podstawowych znaczków opłaty pocztowej. Wydany 15.o1.1998 r., w wielomilionowym powtarzalnym nakładzie pozostaje do dziś w obiegu, jak podaje strona internetowa Poczty Polskiej. Duży nakład, niepozorny wygląd, długi okres obiegu i brak wydrukowanego nominału pocztowego, spowodowały że ten znaczek  stanowił znakomity cel dla fałszerzy. Dość późno,  bo na początku lat dwu tysięcznych pojawiło się pierwsze jego fałszerstwo oznaczone jako F1. Niepozorny wygląd znaczka oryginalnego i jego masowość, spowodowały późne dostrzeżenie tego falsyfikatu. Mało kto przyglądał się tym znaczkom. Pierwszy raz fałszerstwo to zostało dostrzeżone i opisane na łamach prasy filatelistycznej w...

czytaj dalej

Fałszerstwo „Białostockie” znaczka (Fi. 2052) 4,50 zł na szkodę Poczty Polskiej

Fałszerstwo „Białostockie” znaczka (Fi. 2052) 4,50 zł na szkodę Poczty Polskiej

Wydanie przedrukowe Fi. 2048-2053 wprowadzono do obiegu 2.10.1972 r. Ukazało się, w związku ze zmianą opłat za przesyłki listowe od 1.10.1972 r, i odpowiadało  zapotrzebowaniu na znaczki o nowym nominale. Wydanie to, zostało zrobione w taki sposób, że na nowo wydrukowanych znaczkach Fi. 1451 i Fi. 1452, wykonano nadruki z nominałami: 1 zł , 1,50 zł , 2,70 zł , 4 zł , 4,50 zł i 4,90 zł. Wartości te odpowiadały nowo przyjętym taryfom na przesyłki krajowe i zagraniczne. W tym artykule zajmę się znaczkiem Fi. 2052 . , a tak naprawdę fałszerstwem jego nadruku (4,50 zł) , wykonanym ...

czytaj dalej

Fantazyjne fałszerstwo na szkodę poczty, kartek pocztowych z obiegu, nadanych w Złotoryji.

Fantazyjne fałszerstwo na szkodę poczty, kartek pocztowych z obiegu, nadanych w Złotoryji.

Przełom lat 80-tych i 90-tych, zmiany ustrojowe w tym okresie, zaowocowały biedą i bezrobociem. Ubocznym skutkiem tego czasu przełomu było powstanie wielu fałszerstw na szkodę Poczty Polskiej. Fantazyjne fałszerstwo na szkodę poczty, kartek pocztowych z obiegu, nadanych w Złotoryji.Jedne były produkowane na masową skalę, jak na przykład fałszerstwo znaczka Bławatek z serii Rośliny Lecznicze z 1989 r, a inne w pojedynczych sztukach. Fałszerstwo fantazyjne ze Złotoryji należy do tej drugiej grupy. Powstało na początku 1991 r. w celu zaoszczędzenia kosztów kartek pocztowych, które wysłane były do redakcji tygodnika Przekrój,  z rozwiązaniem hasła krzyżówki. Te karty pocztowe drukowane były za...

czytaj dalej