Menu

Kolejne fałszerstwa Ck 1-3 sprzedawane oficjalnie na aukcjach

Kolejne fałszerstwa Ck 1-3 sprzedawane oficjalnie na aukcjach

Piotr Pelczar

Kolejne fałszerstwa Ck 1-3 sprzedawane oficjalnie na aukcjach

Zarówno o kopertach Królestwa Polskiego Ck 1-2 i Ck 3, jak i o ich licznych fałszerstwach pisaliśmy w „Przeglądzie Filatelistycznym” już wielokrotnie. Jednak kolejnych informacji nigdy za wiele, jeśli chodzi o ostrzeganie filatelistów przed kupowaniem walorów fałszywych. Niestety pokazują się kolejne zmyślne produkty fałszerzy. Najwięcej ich można spotkać na aukcjach internetowych, zwłaszcza eBay i delcampe oraz inRussia.
Sprzedawca z Rosji 2010musik56 na aukcji eBay funkcjonuje od 2010. We wrześniu 2014 oferował fałszywe niestemplowane Ck 2 (il. 1) oraz Ck 3 (il. 2) jako koperty niewłaściwych formatów, z niewłaściwego papieru z fałszywymi ciemnoczerwonymi stemplami, ale z polskimi orłami na piersiach orła rosyjskiego, czego wcześniej nie dostrzegli inni fałszerze.

il. 1 fałszywa !! Ck 2

il. 1 – fałszywa !! Ck 2

il. 2 fałszywa !! Ck 3
il. 2 – fałszywa !! Ck 3

Sprzedawca z Włoch saul50 na aukcji eBay funkcjonuje od 2003. Nawet obecnie oferuje fałszerstwa, które jednak opisuje, jako „FORGERIES-FAUX-FAKES”. Albo kupujący nie znają tych określeń, albo świadomie podbijają cenę i kupują falsyfikaty dla późniejszego sprzedawania z zyskiem, bo i te walory nie mają trwałych oznaczeń eksperckich stempelkiem „FALSUM”.

il. 3 fałszywe !! wycinki

il. 3 – fałszywe !! wycinki Ck 1-2 i Ck 3

Na fałszywym wycinku Ck 1-2 brak orła polskiego na piersiach orła rosyjskiego (il. 3). Oprócz wycinków wyprodukowano też całe koperty z fałszywymi adresami oraz pomarańczowymi i czarnymi fałszywymi stemplami (il. 4-6). Znaki opłaty na tych kopertach w szczegółach są identyczne, jak na wycinkach.

il. 4 w całości fałszywa

il. 4 – w całości sfałszowana Ck 2 z fałszywym znakiem opłaty

il. 5 w całości fałszywa Ck
il. 5 – w całości sfałszowana Ck 2 z fałszywym odwróconym znakiem opłaty

Prawdziwych odwróconych znaków opłaty Ck 2 nie znamy, fałszerz wyprodukował „unikat”. Łatwo zauważyć (il. 6), że papier kopert, cięcie klap i wszystkie inne elementy oczywiście też są fałszywe! Fantazyjne stemple odbiorcze też są nieprawdziwe.

il. 6 rewers fałszywej

il. 6 – rewers koperty z il. 4 z fałszywym stemplem i fałszywymi klapami

Nawet koperta Ck 3 (w rzeczywistości nie istniejąca, nie znana dotychczas jako obiegowa) oferowana jest przez fałszerzy z wpisanym adresem i ze stemplami (il. 7). Widząc taki unikat, od razu powinna zapalić się nam „czerwona lampka” ostrzegawcza…

il. 7 w całości sfałszowana

il. 7 – w całości sfałszowana Ck 3 w wersji jakoby obiegowej

Dla doświadczonego zbieracza fałszywe koperty Ck 1-3 są łatwe do rozpoznania. Niestety mniej wprawni nadal są nabijani w butelkę. Skoro fałszerze nadal pracują, widocznie mają wielu chętnych na swoje produkty, niestety. Uważajcie przy „okazyjnych” zakupach, w razie podejrzeń korzystajcie z pomocy ekspertów. Posiadając falsyfikaty zadbajcie o to, by ekspert trwale wyeliminował je z rynku filatelistycznego stempelkiem „FALSUM”. Im w zbiorach niedoświadczonych zbieraczy będzie mniej fałszerstw, tym w przyszłości będzie mniej rozczarowań …

Prześlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.