Menu

Fałszerstwo znaczka Fi.118 Poczty Powstańczej w Warszawie

Fałszerstwo znaczka Fi.118 Poczty Powstańczej w Warszawie

Wszystkie znaczki przedrukowe  zostały wycofane rozkazem Komendanta Okręgu Warszawskiego AK z dniem 30.08.1944 r.W związku  zapowiedzią wycofania znaczków przedrukowych, Departament Poczt i Telegrafów postanowił wydać definitywne znaczki poczty polowej. Opisywany w tym artykule znaczek Fi.118, był ostatnim wydanym znaczkiem Poczty Polowej AK. Wydrukowany go na prasie ręcznej w dniach 3-4 września 1944 r., kamieniem litograficznym. Jednak nie wszedł do obiegu. Rysunek znaczka przedstawia dwóch żołnierzy AK w walce granatami z czołgiem. Rozmiar znaczka to 28,8×36,2 mm. Walor ten został wydrukowany w arkuszach po 45 sztuk w nakładzie 2250 szt. (50 ark.), niegumowany. Znaczk wykazuje 6 różnych typów i występuje w dwóch odcieniach karminowo-czerwonych.  Istnieją też nieząbkowane próby w kolorze brązowym. Matryca została unieważniona przez przekreślenie. Znane są odbitki z  unieważnionego kamienia  w barwie czarnej na papierze żółtawym. Jak dotąd znane mi jest jedno fałszerstwo tego wydania.  Falsyfikaty te charakteryzują się tym że występują tylko jako typ 3 znaczka oryginalnego. Można rozpoznać po zgrubionym połączeniu „4” z prawą strona ramki, a także malutką szczerbą  w lewej pionowej części litery „T” w wyrazie „Poczta”. Charakterystycznym szczegółem fałszerstwa jest kropka przy kolanie króla na pomniku. Przeważnie falsyfikaty występują w kolorze brązowym i są nieząbkowane, choć istnieją też w kolorach czarnym i czerwonym, ząbkowane i nieząbkowane. Papier tych fałszerstw jest bardziej szary niż na znaczkach prawdziwych.

Fi.118 Poczta Polowa AK

Znaczek oryginalny typ 3 i znaczek brązowy fałszywy typ 3

Literatura;

Polskie Znaki Pocztowe Tom IV

Fischer- Katalog Polskich Znaków Pocztowych Tom II

Zbigniew Mikulski, Poczta Powstania Warszawskiego – Filatelistyka 7-8/1994

Stanley Kronenberg, Fałszerstwo nie wydanych znaczków Powstania Warszawskiego – Filatelistyka  5/1993

Mariusz Kalinowski, Nie wprowadzony do obiegu znaczek poczty Polowej AK z 1944 r. (PZP nr 6) – Filatelistyka 10/99

Jerzy A. Walocha, Uwagi o nie wydanym znaczku Poczty Polowej AK z września 1944 r – Filatelista 9/99

Prześlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.