Menu

Fałszerstwo „Wiedeńskie” znaczka Fi.244

Fałszerstwo „Wiedeńskie” znaczka Fi.244

Wydanie obiegowe godło państwa Fi.242-244 wprowadzone do obiegu w dniu 17.11.1928,  składało się z trzech znaczków o wartościach (5 gr, 10 gr i 25 gr). To jedne z najbardziej powszechnych znaczków w użyciu pocztowym tamtego okresu. Poszczególne nakłady każdej wartości sięgały dziesiątek milionów egzemplarzy i były wielokrotnie wznawiane. Stąd przy tak masowej skali były łatwym celem dla fałszerzy chcących na dużą skalę wykonać i sprzedać fałszerstwa. Znaczek Fi.244 (25 gr) został dwukrotnie sfałszowany na szkodę Poczty Polskiej. Wykrycie fałszerstwa  spowodowało wycofanie tej wartości z obiegu pocztowego w  dniu 3.12.1931. Pozostałe wartości jako nie podrabiane straciły ważność od dnia 1.06.1936. Pierwsze fałszerstwo został wykonane  w Wołominie i były kolportowane przez dwa ośrodki Łódź i Będzin. Drugie fałszerstwo, które jest przedmiotem tego opracowania, zostało wykonane w Wiedniu. Według danych zamieszczonych w piśmie „Postmarke” z 1931, policja wykryła drukarnię, w której między innymi drukowano fałszywe polskie znaczki obiegowe 25-groszowe z orłem. Władze austriackie skonfiskowały 4000 arkuszy znaczków po 150 szt. w każdym arkuszu. Arkusze były nieperforowane lub posiadały tylko częściową perforację poziomą. Nie są znane znaczki z pełną perforacją tzn. poziomą i pionową. Policja aresztowała też inicjatorów tego wydania. W czasie przeszukania skonfiskowała dodatkowo 600 000 szt. fałszywych znaczków. Łączny skonfiskowany nakład to 1 200 000 szt . Wydanie to zostało przechwycone jeszcze w okresie „produkcji”, stąd też nie jest znane użycie tych znaczków w obiegu pocztowym. Posiadane przez filatelistów egzemplarze pochodzą z akt śledczych i sądowych. Poniżej przedstawiam znaczek oryginalny i fałszywy.

Oryginał i fałszerstwo wiedeńskie

Oryg., Fals.

Fałszerestwo wiedeńskie nieząbkowane i ząbkowane

 

Znaczki fałszywe z perforacją poziomą (cztery znaczki u góry) i bez ząbkowania ( pasek u dołu).

Fałszerstwo wiedeńskie duży boczny margines

Znaczki fałszywe z  perforacją poziomą i bocznym marginesem z liczbą rozrachunkową.

Fałszerstwo wiedeńskie górny margines

Znaczki fałszywe bez perforacji i górnym marginesem (blok dziewięciu znaczków ciętych).

Poszukuję do zbioru pełnego arkusza z marginesami, lub dużą jego część.

Pozdrawiam

Maciek Luberda

Bibliografia:

Polskie Znaki Pocztowe 1960 tom 1

Maciej Perzyński,”Fałszerstwa znaczków polskich”- 1971 r.

Fischer,Katalog polskich znaków pocztowych – tom I

Prześlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.