Menu

Dywersyjne

Dział ten obejmuje wydania dywersyjne i propagandowe na wzór znaczków polskich jak i wydania dywersyjne dla poczt zagranicznych. Walory dywersyjne bardzo często wydawane były w okresach wojennych lub przełomu. Często wydawane zagranicą i przemycane do danego kraju. Miały głównie na celu działania propagandowe. Masowe fałszerstwa dywersyjne z okresu pierwszej wojny światowej, podważały stabilność waluty danego kraju i miały na celu wzbudzanie braku zaufania do słabego państwa. Często powstawały z inspiracji służb wywiadowczych. Wydania z okresu drugiej wojny światowej i czasu Solidarności w Polsce, to walory najczęściej propagandowe. Powstałe dla zirytowania nieprzyjaciela i potrzymania na duchu swoich. O tym wszystkim będzie w tym dziale.

Maciek Luberda