Menu

Fałszerstwo bloku Nr.1 Wystawa Filatelistyczna w Warszawie

Fałszerstwo bloku Nr.1 Wystawa Filatelistyczna w Warszawie

Blok Nr. 1  wydało Ministerstwo P. i T. celem pokrycia kosztów Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej w Warszawie. Bloki były do nabycia jedynie w urzędzie pocztowym na terenie wystawy i tylko w czasie jej trwania. Cena nominalna wynosiła 1,5o zł, lecz sprzedawano je tylko po jednej sztuce na każdy bilet wstępu po 1,50 zł. Tak że w rzeczywistości koszt nabycia bloku wynosił 3 zł. Drukowane były stalorytem  Państwowych Zakładów Graficznych, na maszynie płaskiej wklęsłym drukiem kreskowym. Nakład bloku wynosił 26020 sztuk, z czego 2500 egzemplarzy złożono w Muzeum P. i T., a resztę sprzedano. Wprowadzony został do obiegu z ważnością od 3.05.1928 r. do 1.08.1928 r. Jak dotąd znane jest tylko jedno fałszerstwo całkowite na szkodę zbieraczy tego bloku. Wykonane zostało przed wojną najprawdopodobniej we Lwowie, cynkotypią. Warto też pamiętać że do stemplowania oryginalnych bloków używano licznych fałszywych kasowników, łącznie z fałszywym okolicznościowym datownikiem z Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej  w Warszawie z 1928 r. Na zdjęciach  poniżej przedstawiam wycinki środków bloku Nr.1 ze znaczkami 235-236, z bloku oryginalnego i fałszywego,  cały blok Nr.1 oryginalny oraz fałszywe bloki cięte i ząbkowane.

Wycinek Bl.1 oryginalny

Wycinek z bloku Nr.1, oryginalny

Wycinek Bl.1 fałszywy

Wycinek z bloku Nr.1, fałszywy

Blok 1 oryginalny

Blok Nr. 1 oryginalny

Blok 1 fałszywy cięty i ząbkowany

Blok Nr. 1 fałszywy cięty górny: makulatura, rozmiary bloczka większe od oryginalnego, posiada w  lewym górnym i prawym dolnym rogu punkty, znaczniki, ułatwiające przycięcie do właściwych rozmiarów.

Blok Nr.1 fałszywy  ząbkowany dolny: rozmiar zbliżony do bloku oryginalnego.

Poszukuję fałszywych kasowników na bloku Nr 1

Pozdrawiam

Maciek Luberda

Literatura:

Polskie Znaki Pocztowe, Tom I

Maciej Perzyński, Fałszerstwa Znaczków Polskich

Marian Zbigniew Ways, Nowe fałszywe datowniki na pierwszym polskim  bloku- Filatelistyka 7-8/98

Heinrich Hubert Jendroszek, Nowy typ fałszerstwa okolicznościowego datownika PZP nr 101 z 1928 r- Przegląd Filatelistyczny 12/2008

1 komentarz

  1. Wydaje mi się, że fals różni się też ilościę dziurek w poziomie oryginał ma 51 fals ma 50, a może się mylę.
    Posiadam ten bloczek – wydaje mi się, że oryginalny. Mogę przesłac Panu skan. Kasownik – niestety nie mogę się wypowiedzieć.
    Pozdrawiam.
    PS: Bloczek nie jest na sprzedaż. 🙂

Prześlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.